zsst_pedagog_szkolny

SZKOŁA W REORGANIZACJI

PROWADZIMY NABÓR DO TECHNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2012/2013

Nasza oferta edukacyjna dostosowana jest do zainteresowań uczniów oraz aktualnego zapotrzebowania na rynku pracy.
Posiadamy wykwalifikowaną kadrę oraz bardzo dobre zaplecze dydaktyczne.

Technik inżynierii środowiska i melioracji wodnych z poszerzeniem zagadnień o gospodarke wodną i odnawialne żródła energii

W wyniku kształcenia absolwent umie między innymi: charakteryzować stan środowiska, czytać i wykonywać rysunki techniczne i mapy sytuacyjno – wysokościowe, wykonywać podstawowe pomiary geodezyjne ....

Czytaj więcej >>>

Technik agrobiznesu z poszerzeniem zagadnień o agroturystyke oraz prowadzenie pensjonatów i hoteli

W wyniku kształcenia absolwent umie między innymi: projektować, organizować i prowadzić działalność gospodarczą w agrobiznesie, stosować przepisy formalno – prawne przy uruchamianiu i prowadzeniu działalności gospodarcze...

Czytaj więcej >>>

Technik mechanizacji rolnictwa ze specjalizacją naprawa maszyn i ciągników rolniczych

W wyniku kształcenia absolwent umie między innymi: korzystać z różnych źródeł wiedzy, zastosować zasady uprawy roli i roślin oraz wybranych działów chowu zwierząt, zastosować zasady konstrukcji maszyn, technologii maszyn oraz podstaw elektrotechniki...

Czytaj więcej >>>

 

Możliwość nauki jazdy konnej Na terenie szkoły mamy konie

DRZWI OTWARTE: 17.03.2012 oraz 21.04.2012 Zespół Szkół Technicznych ul.Golęcińska 9, godz. 10.00

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH
im. Michała Drzymały

Zespól Szkół Technicznych zlokalizowany jest w północno - zachodniej części dzielnicy Jeżyce.

W maju 1921 Golęcin stał się własnością Uniwersytetu Poznańskiego. W znajdującym się na jego terenie pałacu rozpoczął działalność Zakład Meteorologii i Klimatologii.

W 1957 roku rozpoczęli naukę pierwsi uczniowie Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Technikum Melioracji Wodnych.

W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych szkoła dostosowywała się do potrzeb zmieniającego się zapotrzebowania na rynku pracy. Powołano Liceum Ogólnokształcące, Liceum Agrobiznesu i Policealne Studium Zawodowe w zawodzie technik obsługi turystycznej.

W roku 1997 szkoła obchodziła 50 lecie działalności dydaktycznej.

Szkoła pełni także szereg dodatkowych funkcji: jest ośrodkiem egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, szkołą ćwiczeń dla studentów AWF, AR, PP.

INFORMACJE I KOMUNIKATY:

tematy_maturalne

Tematy na prezentacje dla klas maturalnych

Pobierz dokument w formacie PDF: tematy2011.pdf

Pobierz dokument w formacie WORD: tematy2011.doc

rok_szkolny

Plan Zajęć

Sprawdz plan zajęc lekcyjnych obowiązujący od 1 września 2011 roku

Kilkinj TUTAJ aby uzyskać dostęp do planu

rok_szkolny
ogloszenia

Komunikaty i ogłoszenia

Przejdź do strony gdzie znajdziesz wszystkie bieżące komunikaty i ogłoszenia.

zst

 

Kontakt:

Zespół Szkół Technicznych
im. Michała Drzymały
ulica Golęcińska 9, 60-626 Poznań

Telefon: 061-8411-583
Fax: 061-8464455
Email: sekretariat@zstpoznan.pl