Skontaktuj się z nami!

61 8 464 485 sekretariat@zstpoznan.pl
Dowiedz się więcej:

Komunikaty

 

PRAKTYKI ZAWODOWE W ZSP POZNAŃ

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

 

KLASA III TMR

17-28.09.2018 ORAZ 6-17.05.2019

 

KLASY III TA, TO, TW

6-31.05.2019

 

 

 

 

 

 

EGZAMINY ZAWODOWE W ZSP POZNAŃ

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

TECHNIKUM WETERYNARII

 

klasa

kwalifikacja

sesja

deklaracja

uwagi

III

R.09 (d)

ZIMA 2019

do 07.09.2018

 

III

R.10 (w)

LATO 2019

do 15.02.2019

IV

R.11 (d)

LATO 2019

Do 15.02.2019

 

TECHNIKUM URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

klasa

kwalifikacja

sesja

deklaracja

uwagi

III

B.21 (w)

LATO 2019

do 15.02.2019

 

IV

B.22 (d)

LATO 2019

do 15.02.2019

 

 

TECHNIKUM AGROBIZNESU

klasa

kwalifikacja

sesja

deklaracja

uwagi

III

R.03 (w)

LATO 2019

do 15.02.2019

 

IV

R.06 (d)

LATO 2019

do 15.02.2019

 

 

 

TECHNIKUM MECHANIZACJI ROLNICTWA

klasa

kwalifikacja

sesja

deklaracja

uwagi

III

M.02 (w)

LATO 2019

do 15.02.2019

 

IV

M.43 (d)

LATO 2019

do 15.02.2019

 

 

Jednocześnie informuję, że w sesjach ZIMA 2019 i LATO 2019 odbędą się egzaminy poprawkowe z wszystkich obowiązujących w naszej szkole kwalifikacji.

Deklaracje należy złożyć w terminach:

SESJA ZIMA 2019    do  07.09.2018

SESJA LATO 2019   do 15.02.2019 (do 29.03.2019 jeśli ktoś nie zdał egzaminu w sesji ZIMA 2019)

  KIerownik Szkolenia Praktycznego 

mgr inż. Jacek Michalski

1 września 2018

 

 

 

 

 

 

Słuchacze Szkoły Policealnej

Rozpoczęcie roku szkolnego - 3 września o godzinie 900 i o godzinie 1600